Kubek blaszany

 

Leonard Luther

słowa K.Berent muzyka L.Luther

 

e a H7 e a H7

Wielkie szczęście wielki tobół
Coraz lżejszy krok po kroku
Dudni w kubku niby echo
Pomruk wiatru piosnką cichą
Dzwoni trzeszczy jak w konarach
Mego garbu śpiewka stara

e G
a H7
e G
a H7
C D G C
G a H7

Muzyka muzyka kubka blaszanego
Na wodę źródlaną potoku chłodnego
Gorącą herbatę poranka letniego
Blaszany bębenek ma melodii wiele

C D H7 e
C D H7 e
C D H7 e
a D H7 e

e a H7 e a H7

Od dnia do dnia jak po tęczy
Wędrować aby się nie zmęczyć
Iść tak ciągle krok po kroku
Z źródlanego pić potoku
Czerpać wodę wraz z księżycem
Myśli kubek też marzyciel

Kiedy źródła leśne wyschną
Nie zachłysnę też się Wisła
Spiję tobą słone morza
Co by tobół mój nieść można
Śmiej się od ucha do ucha
Kubku blaszana otucho