Ciężko ranny ptaszek
YesKiezSirumem

muz. Piotr Podgórski, sł. Piotr Podgórski

Jeszcze ciemno jeszcze noc
Księżyc spada na parapet
Ranny mrozik w okno stuka
Lecz poza tym cisza głucha
Bo noc

Już się budzą piękne sny,
które czerpią z naszych dni
Niech kolorem się wypełnią
Dadzą odpoczynek
Głowie mej

Ale zanim przyjdzie świt
jeszcze da odpocząć słowom
Szepty gwiazd na niebie słyszą
Miękkie sny pod moją głową
Już śpią.