Ciężko ranny ptaszek

Ciężko ranny ptaszek
YesKiezSirumem

muz. Piotr Podgórski, sł. Piotr Podgórski

Jeszcze ciemno jeszcze noc
Księżyc spada na parapet
Ranny mrozik w okno stuka
Lecz poza tym cisza głucha
Bo noc

Już się budzą piękne sny,
które czerpią z naszych dni
Niech kolorem się wypełnią
Dadzą odpoczynek
Głowie mej

Ale zanim przyjdzie świt
jeszcze da odpocząć słowom
Szepty gwiazd na niebie słyszą
Miękkie sny pod moją głową
Już śpią.

WYBIERZ AUTORA TEKSTÓW